Specialist Search

Konsulter

Paventia hittar specialister och seniora konsulter med rätt kompetens för uppdragen. Oavsett om behovet är en verklig expert inom ett nytt område eller om man behöver hjälp att hitta erfarna konsulter när alla konsultbolag har full beläggning. Normalt kommer konsulterna från vårt befintliga nätverk, då kan vi oftast presentera kandidater inom en dag eller två. Har vi ingen ledig konsult med rätt kompetens i vårt befintliga nätverk vidgar vi nätverket genom att leta upp fler konsulter med rätt kompetens. Då tar det normalt lite längre tid, men oftast kan vi presentera några olika kandidater inom tre fyra dagar.

Rekrytering

I huvudsak jobbar vi som konsultmäklare av specialister, men det händer att vi tar oss an rekryteringsuppdrag. Vi gör det inte så ofta, då vårt nätverk främst består av seniora egenkonsulter och nischade mindre konsultbolag. Och våra kunder. Det är svårt att övertyga en egenkonsult om att ta en anställning igen. Självklart rekryterar vi inte från konsultbolag och kunder som vi jobbar tillsammans med. Men vi kan alltid hitta kandidater hos konsultbolag som vi inte jobbar med. Eller hos våra kunders konkurrenter.

Vår arbetsprocess

1. Uppdragsprofil

Finns det ingen uppdragsprofil sätter vi samman en egen tillsammans med kunden. Även om det finns en färdig profil brukar vi göra en kort intervju för att detaljera kraven. Det är viktigt att få fram vad som verkligen är viktigast, men vi behöver även få fördjupad kunskap om projektet, teamet och kompetensen hos kollegorna. Vi säljer inte bara in konsulten till kunden. Då man kontrakterar de bästa konsulterna behöver man även sälja in kunden och uppdraget till konsulten.

2. Sökning i vårt nätverk

Vi söker först och främst i vårt eget befintliga nätverk. Vi skickar mejl till de konsulter och bolag som är listade inom det aktuella teknikområdet, men gör också sökningar direkt mot registrerade kandidaters CV. Ytterligare kandidater med rätt profil kontaktas via telefon, får vi inte kontakt skickar vi SMS eller mejl. Har vi få tillgängliga konsulter med rätt profil söker vi vidare efter fler kandidater. Ofta via tips från det egna nätverket, men vi söker även kandidater via t ex LinkedIn.

3. Kortlistning av kandidater

Vi går igenom kandidaternas CV och självskattningar mot kraven och väljer ut de mest intressanta kandidaterna. I denna del av processen säkerställer vi även att kandidaten kan kontrakteras enligt de villkor som kunden har. Kandidater som inte vi kan skriva kontrakt med eller som ligger fel i pris i förhållande till sin kompetens väljs bort.

4. Egna intervjuer

Kandidater på kortlistan intervjuas. Våra intervjuer tar mellan en halv till en timme. Oftast gör vi intervjun som en videointervju. Under intervjun diskuterar vi de tekniska kraven och ”provtrycker” den självskattning mot kraven som konsulten gjort. Med hjälp av en strukturerad intervjuteknik bildar vi oss även en uppfattning om hur konsulten är som person. För vissa positioner intervjuar vi även referenser redan i detta stadie.

5. Presentation av kandidater

När vi presenterar en kandidat gör vi det med en kort motivering. Vi beskriver tekniska kvalifikationer och erfarenheter som vi tycker är särskilt intressanta, men även hur vi och referenser upplever konsulten som person. Vi bifogar även kandidatens CV och självskattning mot kraven i uppdraget.

6. Intervjuer med kund

Vi bokar intervjuer med de kandidater som kunden vill träffa. Under intervjun deltar vi som observatör. Om vi märker att man pratar förbi varandra hjälper vi till att rätta missuppfattningen. Efter intervjun ger vi kandidaten feedback och fungerar som bollplank för kunden. Om det uppstår frågetecken i något avseende går vi tillbaka till både kund och konsult och reder ut dem.

7. Kontrakt

Vi skriver kontrakt med både kund och konsult. Oftast har våra kunder egna konsultkontrakt som vi anpassar oss efter. Vi anpassar då även vårt kontrakt mot konsulten. Allt det vi lovar kunden behöver också konsulten lova oss, vårt kontrakt med kunden är en del av vårt kontrakt med konsulten. Full transparens.

8. Introduktion och uppföljning

Vi är med och introducerar konsulten hos kunden. Under introduktionen säkerställer vi rutiner för tidredovisning och fakturering, men även allmänna rutiner för arbetstid och ledighet. Under de närmsta tiden efter uppstart följer vi upp att allt fungerar som det ska. Om det råder några oklarheter så reder vi ut dem. Vi för sedan en kontinuerlig dialog med både kund och konsult under uppdraget.

9. Avslut

Vi förlänger kontraktet då det behövs. Då det till sist är dags att avsluta uppdraget genomför vi utvärdering med både kund och konsult om hur det har gått och vad vi behöver ta med oss framöver.