White Spaces

White Spaces kan uppstå av flera olika skäl

Nya områden

När man söker specialister inom nya områden är det viktigt att det blir rätt från början. De konsultbolag som man traditionellt jobbar med erbjuder med all säkerhet sina lediga resurser, men har de verkligen rätt kompetens för områden där de aldrig jobbat tidigare? 


Vi kan hjälpa till att ta fram erfarna konsulter med tidigare erfarenhet av precis rätt teknikområden.  Om vi inte hittar en tillgänglig konsult med rätt kompetens i vårt nuvarande nätverk så söker vi upp fler konsulter med rätt kompetens – Specialist Search. Konsulter som kan det som de ska göra och som är produktiva redan från första början.

Konsultbrist

När nästan alla konsultbolag har full beläggning kan det vara svårt att hitta erfarna konsulter med rätt kompetens. Timpriserna skjuter i höjden både för erfarna och oerfarna konsulter. Om man har otur hittar man endast dyra oerfarna konsulter. 


Vi hjälper till att ta fram flera alternativ. Finns det inte tillgängliga konsulter med rätt kompetens i närområdet hittar vi utländska specialister, främst britter som gärna jobbar i Sverige. Timtaxan för dessa konsulter inkluderar alla distanskostnader och står sig väldigt väl mot timpriserna i Stockholm.

När ramavtalen är för bra

Inköp lyckas ofta väl då de konkurrensutsätter de stora konsultbolagen och konsultmäklarna. Bulken av konsulter kan köpas in till låga timtaxor. Ibland lyckas Inköp alltför bra, bolagen kontrakterar prisnivåer som de sedan inte kan eller vill leverera  specialister för.


Accepterar man ett högre pris än avtalat för vissa kategorier via den normala ramavtalspartnern får man snabbt inflation; alla mer svårtillsatta roller blir plötsligt specialfall med högre pris. Genom att i stället ta in specialister via en  separat kanal kan man säkra både rätt specialister och behålla ramavtalets prisnivåer för den stora massan av konsulter.

Vill du veta mer om hur vi jobbar när vi söker konsulter?